De wereldwinkel Oud-Beijerland verkoopt  een grote variëteit aan originele cadeaus en een klein assortiment food artikelen.

Deze producten worden voornamelijk geïmporteerd uit Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Wij, de medewerkers van de wereldwinkel Oud-Beijerland, zijn er trots op ons steentje bij te dragen aan eerlijke handel wereldwijd. Producenten, zoals koffieboeren, houtsnijders, beeldhouwers, theeplukkers, zilversmeden, keramisten en kunstnijverheidswerkers krijgen een eerlijke prijs voor hun arbeid.

Wij verkopen producten van producenten en importeurs die door de World Fair Trade Organisation (WFTO) zijn gecertificeerd. Zo wordt er een langdurige handelsrelatie aangegaan, waardoor producenten kunnen vertrouwen op regelmatige afname van hun producten. Een eerlijke beloning biedt hen de mogelijkheid te investeren in zichzelf , hun familie en de gemeenschap.

Het keurmerk Fairtrade betekent eerlijke handel met respect voor mens en milieu, zonder gedwongen arbeid of kinderarbeid.

Als je bij ons een cadeau koopt, regelmatig langskomt om je koffie en thee voorraad aan te vullen dan steun je de makers en draag je bij aan hun ontwikkeling en dat van hun kinderen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

In december 1978 wordt de vereniging ‘Coöperatieve Wereldwinkel Oud-Beijerland’ opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van die maatschappelijke veranderingen die nodig zijn, om te komen tot een rechtvaardige wereld- samenleving.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het vestigen en in stand houden van één of meer wereldwinkels waaronder wordt verstaan:

  1. meer bekendheid geven door aktie en informatie aan de feitelijke oorzaken van de problemen in de arme landen, alsmede van de problemen in de rest van de wereld, waarbij tevens getracht zal worden de onderlinge samenhang aan te tonen;
  2. het kopen en verkopen van goederen, voorzover dit voor het doel van belang is;
  3. alle overige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel.’ (uit de akte van oprichting)

De initiatiefnemers tot oprichting van de wereldwinkel Oud-Beijerland komen uit de hele Hoekschewaard.

Bestuur en deelnemers (vrijwilligers) van het eerste uur zijn politiek geëngageerd en sterk maatschappelijk betrokken bij de wereldbevolking en tegen de beperkingen die derde wereldlanden ondervinden bij hun export naar het rijke Westen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Begin 1979 wordt een pand betrokken aan de Molendijk in Oud-Beijerland. Vanuit dit pand worden tot 1994 veel voedings- en kunstnijverheidsproducten verkocht uit derde wereldlanden. Eerlijke handel met het Max Havelaar keurmerk wordt dan nog niet in de supermarkten verkocht.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

In 1994 verhuist onze Wereldwinkel van de Molendijk naar haar huidige plek op het Vierwiekenplein. Daar wordt een karakteristiek nieuw winkelpand gebouwd.

Nog steeds profiteert onze wereldwinkel van het feit dat het pand eigendom is van de vereniging (in 1994 omgedoopt tot vereniging Ideële Wereldwinkel Oud-Beijerland). Daardoor kan de verkoop van producten uit ontwikkelingslanden voor een belangrijk deel ook echt geïnvesteerd worden in het bevorderen van een rechtvaardiger en vreedzamer samenleving.

Tot op heden verkoopt onze Wereldwinkel uitsluitend Fairtrade producten. Onze producten zijn of worden gecertificeerd door de World Fairtrade Organisation (WFTO). Deze organisatie hanteert voorwaarden waaraan artikelen en producten moeten voldoen om het Fairtrade keurmerk te verdienen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]